O drodze DK 75

DK 75 jest obecnie jedyną drogą stanowiącą połączenie miasta Nowy Sącz z autostradą A-4 i obsługującą wzmożony ruch samochodów ciężarowych w związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym miasta. Poza tą drogą brak jest alternatywy dla rozprowadzenia ruchu w kierunku autostrady A-4. Droga krajowa nr 75 na tym odcinku prowadzi ruch na poziomie 8729–14689 pojazdów rzeczywistych/dobę (wg GPR z 2010 roku) oraz 8463-17912 (wg GPR z 2015 roku) .

Według GPR 2010 maksymalny udział samochodów ciężarowych na tej drodze wynosi 16,24%.

Wg obecnie prowadzonego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR 2015) zgodnie z pomiarami przeprowadzonym w miesiącu lipcu (9 i 12) – maksymalne natężenie ruchu na odc. Brzesko – Nowy Sącz w godzinie szczytu wynosi 3 266 prz./godz., co stanowi ok. 10% średniego natężenia dobowego.

Wg opracowanej prognozy ruchu na 2025r. przewiduje się na tym odcinku drogi ruch na poziomie: 12130 – 22 630 prz./dobę. Obecnie czas przejazdu odcinka DK 75 o długości ok. 47,1 km pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w godzinach szczytu komunikacyjnego wynosi 1 godz. 13 min., a poza szczytem komunikacyjnym: 47 min.

Istniejąca DK 75 na odcinku od Brzeska do Nowego Sącza przebiega przez obszary o bardzo dużym zróżnicowaniu wysokościowym. Pagórkowate tereny wykazują osuwiskowy charakter, szczególnie w rejonie góry Just, gdzie czynne osuwisko powoduje konieczność corocznych napraw drogi. Droga prowadzona jest w ostrych spadkach podłużnych, jest kręta, z łukami o nienormatywnych promieniach, co skutkuje słabą widocznością i zagraża bezpieczeństwu jej użytkownikom. Ze względu na zainwestowanie otoczenia drogi, pełni ona funkcję tranzytową, jak i obsługuje również duży ruch lokalny, w tym gospodarczy.

Wszystko to sprawia, że droga ta charakteryzuje się dużą wypadkowością. W okresie 2012 – 2014 nastąpił wzrost ilości wypadków z 41 do 77, przy wzroście osób zabitych i dwukrotnym wzroście osób rannych.

Realizacja zadania zapewni dogodniejsze połączenie trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego jakim jest Nowy Sącz z autostradą A-4.