Raporty ze spotkań informacyjnych

Informujemy zainteresowanych, że w Urzędach Gmin dostepne są egzemplarze raportów z przeprowadzonych spotkań informacyjnych. Z treścią raportów można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu.


Informujemy, że raporty ze spotkań informacyjnych nr 1 i 2 dostępne są w zakładce spotkania (http://www.dk75.pl/spotkania)