Spotkanie informacyjne

W dniu 15 stycznia 2018 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce spotkanie informacyjne z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz samorządów terytorialnych z obszaru inwestycji oraz zainteresowanych organów administracji państwowej oraz posłów. Na spotkaniu zostały przedstawione aktualne rozwiązania projektowe, do których zaproszeni goście przedstawili swoje opinie i stanowiska. Prezentacja ze spotkania znajduje się w zakładce Spotkania.

http://www.dk75.pl/spotkania