Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury – 31 lipca 2018 r.

W dniu 31 lipca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury miało miejsce kolejne spotkanie, na którym prezentowano postęp prac i uwarunkowania towarzyszące przebiegom korytarzy drogi krajowej nr 75 (DK75) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz na etapie Studium Korytarzowego przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Przedstawiono opracowane rozwiązania oraz ich możliwe korekty, głównie w części północnej rozpatrywanego odcinka. Zgodnie z podjętymi ustaleniami Wykonawca ma uszczegółowić geometrię tras wraz z jej elementami, w celu umożliwienia uzyskania kluczowych opinii i podjęcia decyzji przez Ministra Infrastruktury o dalszym kontynuowaniu zadania oraz jego zakresie na kolejnym etapie opracowania. Przewidywany nowy termin zakończenia Studium Korytarzowego to IV kw. 2018 r.

Po uzyskaniu powyższych ustaleń zostaną umieszczone kolejne informacje z zakresu przygotowań do następnego etapu dokumentacyjnego prowadzącego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazany zostanie ostateczny przebieg korytarza DK75.