Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 13 grudnia 2018 r., na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego, miało miejsce kolejne spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych z rejonu korytarzy drogi krajowej nr 75 (DK75) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, na którym zaprezentowano harmonogram prac i podsumowanie Studium Korytarzowego.

Na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych po raz kolejny mieli możliwość przedstawienia swojego stanowiska odnośnie wskazanych korytarzy.

Mapa podsumowująca SK została zamieszczona w zakładce Mapy.