Posiedzenie ZOPI – 18 grudnia 2018 r.

W dniu 18 grudnia 2018, w siedzibie krakowskiego Oddziału GDDKiA, miało miejsce posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem m.in. przedstawicieli zainteresowanych sprawą interesariuszy. Na spotkaniu Wykonawca zaprezentował wyniki Studium Korytarzowego, uzupełnionego o analizy wykonane na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury wraz z rekomendacją Projektanta. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili swoją ocenę przedstawionych korytarzy.

Prezentacja z posiedzenia znajduje się w zakładce Spotkania: Prezentacja z posiedzenia ZOPI – 18 grudnia 2018 r.

Przedstawione w prezentacji informacje nie są ostateczne, a dalszy postęp prac projektowych może spowodować ich zmiany.