Uaktualnienie przebiegów korytarzy dla etapu STEŚ

Informujemy, że dostępne są skorygowane przebiegi korytarzy zakwalifikowanych do drugiego etapu opracowania – STEŚ. Modyfikacje dotyczą przyjętych na posiedzeniu ZOPI rozwiązań w zakresie lokalnych korekt wartości łuków poziomych oraz odcinkowej kompilacji przebiegów. Korytarze uwzględniają wymagania i oczekiwania dotyczące parametrów drogi klasy GP dostosowane do prędkości projektowej Vp=80km/h.

Uaktualnione przebiegi znajdują się w zakładce MapyAktualne warianty