Spotkania informacyjne dla etapu STEŚ

Informujemy, że w czerwcu planowane są spotkania informacyjne w gminach. Harmonogram spotkań zamieszczony poniżej

Wszystkie rysunki z projektowanymi wariantami przebiegów znajdują się w zakładace Mapy.

Zachęcamy Zainteresowanych do zapoznania się z legendą, gdzie przedstawiono wszystkie oznaczenia użyte na rysunkach.

W celu odnalezienia konkretnego numeru działki lub budynku, najlepiej jest określić arkusz z obszarem, z rysunków Układ arkuszy, a następnie otworzyć rysunek planu sytuacyjnego danej gminy z odpowiednim oznaczeniem (np. CHELMIEC-C1).

Do dalszych analiz uwzględnianie będą tylko Ankiety z akceptacją warunków rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ankiety można przesyłać pocztą mailową lub tradycyjną. Dane kontaktowe znajdują się w zakładace Kontakt

Prezentacja ze spotkań informacyjnych dostępna jest w zakładce Spotkania.

Informujemy, że odniesienie do wszystkich wniosków i uwag zostanie opracowane zbiorowo, w podziale na gminy i miejscowości. Projektant nie będzie odpowiadał na każdy wniosek indywidualnie. Po analizie i akceptacji możliwych zmian, informacja będzie dostępna w zakładace Spotkania, w postaci raportu z przeprowadzonej akcji informacyjnej dla etapu STEŚ.