Odniesienie do uwag i wniosków mieszkańców

Informujemy, że w zakładce Spotkania można zapoznać się z odniesieniem do uwag i wniosków mieszkańców związanych z rozwiązaniami projektowanymi, które były prezentowane na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych w gminach zainteresowanych inwestycją w dniach od 10 do 19 czerwca 2019r. Odniesienie dotyczy wniosków, w których były wskazane konkretne zmiany rozwiązań projektowych. Pozostałe wnioski zostały podliczone i ujęte jako głos ZA lub PRZECIW konkretnemu wariantowi i przedstawione są w zakładce Spotkania Analiza ankiet po spotkaniach informacyjnych.

Poza korektami wynikającymi z konstruktywnych uwag i wniosków wprowadzone są lokalne korekty i zmiany, z uwagi na to, że prace projektowe i analityczne są ciągle w toku. Gdy pojawiać się będą istotne korekty, informacja ta będzie umieszczona na stronie www. Z tego powodu zachęcamy zainteresowanych do śledzenia strony www na bieżąco.