Aktualizacja związana z pozyskaniem opinii

Informujemy, że w zakładce mapy pojawiła się aktualizacja arkusza Chełmiec – B1 ze zmianą drogi dojazdowej w ok. km 40+950 na 40+750. Zmiana spowodowana jest uszczegółowieniem projektu spowodowanym otrzymaniem opinii od gestorów.

Projektant aktualnie analizuje możliwość prowadzenia zmian w oparciu o pozostałe opinie, a także zmian spowodowanych obliczeniami hydrogeologicznymi, więc w najbliższym czasie może pojawić się więcej lokalnych zmian.