Informacja o postępie prac

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że prace na etapie STEŚ dla projektu budowy przebudowy DK75 są w toku, a wyniki i wnioski z przeprowadzonych analiz znane będą po otrzymaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień przebiegów na zbliżeniu do rzek i jezior.

Zaawansowanie prac przedstawimy poniżej:

  • po spotkaniach informacyjnych, które miały miejsce w czerwcu 2019, Wykonawca przeprowadził analizę i opracował raport z odniesieniem do uwag i wniosków po spotkaniach. Raport został przekazany do gmin i na stronę internetową we wrześniu 2019;
  • równolegle wysłane zostały wystąpienia do organów i gestorów z prośbą o opinie dla nowych wariantów tras. Analizy opinii i wynikające z nich korekty zakończone zostały w grudniu 2019;
  • cały czas trwają intensywne prace związane z opracowaniem rozpoznania geologicznego, środowiskowego oraz analizami hydrologicznymi i hydraulicznymi, które wymagane są przez Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Z uwagi na proponowane rozwiązania drogowe, zbliżenie do rzek i jezior oraz ingerencję w tereny zalewowe i wynikające z tego zagrożenia i obawy, Wykonawca musi wprowadzić dużą szczegółowość, co wpływa na wydłużenie uzyskania uzgodnień. Kompromis w tym zakresie jest kluczowy do przygotowania poprawnych danych do analizy porównawczej i wskazania rekomendacji wariantów do dalszych etapów i rozpoczęcia procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji.

W miarę postępu prac i uzyskiwanych uzgodnień wodnych, uaktualniane informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.