Informacja o postępie prac

Informujemy, że z uwagi na przedłużające sie terminy, określone przepisami prawa, procedur uzyskiwania niezbędnych opinii oraz zmiany przepisów prawa w zakresie wymagań technicznych i związanych z tym koniecznością przeprowadzenia niezbędnych analiz, przewidywany termin złożenia materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w czwartym kwartale br.