Postępowanie środowiskowe rozpoczęte

W dniu 27-09 br., w imieniu Inwestora, Wykonawca złożył wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Termin złożenia wniosku jest zgodny z planowanymi założeniami i bieżącym harmonogramem realizacji prac projektowych. Obecnie trwa weryfikacja przez Organ złożonego wniosku.