Wszczęcie procedury o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

W dniu 31 grudnia 2021 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i przebudowy DK75, na odcinku Brzesko – Nowy Sącz. Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod linkiem: link