Zakres zadania

Przedmiotem opracowania zleconego przez GDDKiA Oddział w Krakowie jest wykonanie opracowań w zakresie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) oraz Materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (MDŚU) wraz z jej uzyskaniem z klauzulą ostateczności. Umowa na prace projektowe została podpisana 6 września 2016 roku w siedzibie Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pomiędzy GDDKiA Oddział w Krakowie a Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, spółki wchodzącej w skład
grupy kapitałowej CH2M (dalej jako CH2M). Planowany czas opracowania dokumentacji projektowej dla fazy Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz Materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (DŚU) wraz z jej uzyskaniem dla zadania znajduje się w zakładce harmonogram prac projektowych.

 

GDDKiA Oddział w Krakowie wymaga opracowania co najmniej 5 wariantów przebiegu DK75 na odcinku  Brzesko – Nowy Sącz, wliczając w to wariant bezinwestycyjny oraz warianty kompilacyjne w przypadku przecinania się wariantów. Ważnym aspektem zadnia projektowego jest przeanalizowanie  różnych możliwości przebiegu trasy na odcinku aktualnie biegnącym przez górę Just, w tym 1 tunelowy.

 

W ciągu drogi DK75 niezbędna będzie przebudowa skrzyżowań lub w uzasadnionych przypadkach budowa węzłów dwupoziomowych na skrzyżowaniach z drogami niższych klas ( w szczególności dróg wojewódzkich).