Wizja lokalna w miejscowości Tymowa

Wzięliśmy udział w wizji lokalnej w miejscowości Tymowa w dniu 12 kwietnia 2023r. organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, przy udziale Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Inspekcji Sanitarnej oraz Wykonawcy Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko i mieszkańców gmin Czchów i Gnojnik.

Podczas wizji wyjaśniliśmy wątpliwości i pytania dotyczące opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnień. Wykonawca przekazał aktualizacje związane z wnioskami stron dotyczącymi nowopowstałej zabudowy. W następnej kolejności uczestnicy przeszli w kierunku koryta cieku Zelina, gdzie omówiono kwestie zajętości inwestycji względem koryta cieku oraz potencjalnych działań zapobiegawczych. Jednym z istotnych tematów było omówienie przebiegu projektowanej DK75 w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Gnojniku oraz jego uszczegółowienie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego zakładu produkcyjnego oraz w związku z sąsiedztwem linii wysokiego napięcia.

Pozostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.