O Wykonawcy opracowania

Spółka Halcrow Group Sp. z o. Oddział w Polsce, będąca sygnatariuszem
umowy z GDDKiA Oddział w Krakowie, wchodzi w skład grupy kapitałowej
CH2M.
CH2M działa na polskim rynku od 1996r. i zatrudnia obecnie ponad 800 osób w Krakowie i Warszawie.
Działalność firmy na rynku lokalnym koncentruje się w sektorze
infrastruktury transportu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a także
obiektów przemysłowych.
Więcej na www.ch2m.com, LinkedIn, Twitter i Facebook.