Spotkania

Odniesienie do uwag i wniosków mieszkańców związanych z rozwiązaniami projektowanymi po spotkaniach informacyjnych – czerwiec 2019:

Odniesienie do uwag i wniosków mieszkańców związanych z rozwiazaniami projektowanymi po spotkaniach informacyjnych – czerwiec 2019

Część rysunkowa dostępna jest w zakładce Mapy

Analiza ankiet po spotkaniach informacyjnych:

Analiza ankiet po spotkaniach informacyjnych

Prezentacja ze spotkań informacyjnych – czerwiec 2019 r.:

Prezentacja ze spotkań informacyjnych – czerwiec 2019 r.

Ankieta

Prezentacja z posiedzenia ZOPI – 18 grudnia 2018 r. :

Prezentacja ZOPI – 18 grudnia 2018 r.


Prezentacja ze spotkania informacyjnego – styczeń 2018 :

Prezentacja ze spotkania w dniu 15-01-2018


Raporty ze spotkań informacyjnych – grudzień 2017

Część rysunkowa dostępna w zakładce mapy:  http://www.dk75.pl/mapy


Prezentacje ze spotkań informacyjnych nr 2 w gminach – październik 2017:


Zainteresowanych informujemy, że w dniach od 23.10.2017 r. do 26.10.2017 r., w godzinach otwarcia Urzędów Gmin, można zapoznać się z materiałami dotyczącymi skorygowanych przebiegów korytarzy wyżej wymienionego przedsięwzięcia, dla gmin Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna oraz, z uwagi na zbliżenie do ich granic, również dla gmin Lipnica Murowana i Nowy Wiśnicz. Dla pozostałych gmin – Brzesko, Laskowa, Chełmiec, Nowy Sącz – korytarze przebiegają według rozwiązań prezentowanych poprzednio lub stanowią ich kompilację.

GMINA DATA MIEJSCE GODZINA
ŁOSOSINA DOLNA 23/10/2017 Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Łososina Dolna 400, 33-314 Łososina Dolna 14:00
LIPNICA MUROWANA 23/10/2017 Wiejski Dom Ludowy „Kasztan” w Lipnicy Dolnej

Lipnica Dolna 12

32-724 Lipnica Dolna

18:00
GNOJNIK 24/10/2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku, Gnojnik 336, 32-864 Gnojnik 17:00
CZCHÓW 25/10/2017 Kino „Baszta”

Rynek 12, 32-860 Czchów

10:00
IWKOWA 25/10/2017 Urząd Gminy Iwkowa

Iwkowa 486, 32-861 Iwkowa

16:00
NOWY WIŚNICZ 26/10/2017 Sala dawnego kina przy Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu

Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz

12:00

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące ww. przebiegów należy przesłać w terminie 14 dni od daty spotkania:

ADRES POCZTOWY E-MAIL FAX
Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (CH2M)

ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

Polska

dk75@ch2m.com 22 163 65 99

Raporty ze spotkań informacyjnych w gminach

Projektant przekazuje część pierwszą pt. „Analiza ankiet” z Raportu z akcji informacyjnej dotyczącej niniejszego zadania.


Prezentacja ze spotkań informacyjnych w gminach – kwiecień 2017


Dla terenów położonych w granicach gmin, przez które przebiegają projektowane korytarze drogi krajowej nr 75, w dniach od 05.04.2017r. do 21.04.2017r., w godzinach otwarcia Urzędów Gmin, można było zapoznać się z materiałami dotyczącymi przebiegów korytarzy ww. przedsięwzięcia, dla danej gminy. W ramach akcji informacyjnej odbyły się spotkania, podczas których zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla tego zadania.

GMINA DATA MIEJSCE GODZ.
Nowy Sącz 11 kwietnia 2017
Sala Reprezentacyjna Ratusz Sądecki,

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

9:00
Gródek nad Dunajcem 11 kwietnia 2017 Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem,

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem

14:00
Łososina Dolna 12 kwietnia 2017 Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna,

Łososina Dolna 400, 33-314 Łososina Dolna

11:00
Iwkowa 13 kwietnia 2017 Urząd Gminy Iwkowa,

Iwkowa 468, 32-861 Iwkowa

9:00
Chełmiec 13 kwietnia 2017 Urząd Gminy Chełmiec,

Papieska 2, 33-300 Chełmiec

14:00
Brzesko 19 kwietnia 2017 Urząd Miejski w Brzesku,

Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

11:00
Czchów 20 kwietnia 2017 Kino „Baszta”

Rynek 12, 32-860 Czchów

9:00
Gnojnik 20 kwietnia 2017 Urząd Gminy Gnojnik

Gnojnik 363, 32-864

14:00
Laskowa 21 kwietnia 2017 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

Laskowa 700,  34-602 Laskowa

14:30

Wszelkie wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionego przedsięwzięcia  należy wysłać na formularzu ankiety w terminie  14 dni od daty spotkania z dopiskiem „Ankieta dla DK75”.

ADRES POCZTOWY E-MAIL FAX
Halcrow Group Sp. z  o. o. Oddział  w Polsce (CH2M)

ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

Polska

dk75@ch2m.com  22 584 34 60