Korekta terminu uzyskania DoUŚ

W związku z koniecznością:

– korekty trasy w wariancie WF, WC mającej na celu ominięcie istniejących hal zakładu produkcyjnego PAGEN w m. Gnojnik,

– korekty przebiegu wariantów na terenie gminy Łososina Dolna w zakresie zapisów Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla Obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087 (dla spełnienia wymogów uaktualnionych w trakcie trwania postępowania) oraz

– uszczegółowienia informacji ujętych w raporcie ochrony środowiska

Informujemy, że wszystkie materiały wynikające z powyższych modyfikacji zostały złożone w RDOŚ w dniu 07.12.2022r. i są przez ten organ procedowane.

Planowany termin uzyskania decyzji DŚU to 2023r.

Zgodnie z obwieszczeniem, wydanym w dniu 3 listopada br. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie istnieje możliwość zapoznania się stron z aktami sprawy i wypowiadania się w tej sprawie osobiście lub pisemnie bezpośrednio w RDOŚ.