Dodatkowa ocena RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przez 30 dni (od 14.08 do 12.09.2023 r.) mieszkańcy mogli zapoznawać się z dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski.

RDOŚ przekazał nam otrzymane uwagi i wnioski, do których odnieśliśmy się pismem 12.10.2023 r.

11.01.2024 r. złożyliśmy dodatkowe wyjaśnienia na wezwanie RDOŚ.

Pozostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.