Aktualizacja Raportu OOŚ w związku z IIaPGW

W lipcu przeprowadzono aktualizację Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektowanej DK75, wynikającą z aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, tzw. IIaPGW). Wykonawca dokonał aktualizacji opracowania oraz załączników. Aktualizacja dokumentacji projektowej zakończyła się wydaniem przez PGW Wody Polskie 4 sierpnia 2023 r. postanowienia o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia w wariancie C. Wszystkie materiały wynikające z powyższych modyfikacji zostały złożone także w RDOŚ i są przez ten organ procedowane. 

Pozostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.